YOUNG INNOVATION HUB 
Young innovation HUB ser unga som en lösningsfaktor för att möta nutidens och framtidens samhällsutmaningar. 

I en 4-stegsprocess stödjer vi kommuner, myndigheter och näringsliv i att sänka trösklarna för ungt inflytande, engagemang och entreprenörskap. Genom noggrann rekrytering och utbildning skapar vi lokala plattformar där unga går från frustration till passion och innovation samt medskapar en bättre, mer innovativ och inkluderande lokal samhälle. 

 

EMPOWER
YOUR 
FUTURE

ENGAGE

ENGAGE

"Unga ska involveras i frågor som berör deras nutid och framtid.

Sissa Pagels och Louise Lindén växte upp i Blekinge - i en tid av hög arbetslöshet och låg framtidstro. Som unga entreprenörer ville dem byta ut nej-sägande och lokal misstro mot en framtid med möjligheter. Nyckeln till lösningen blev  Young innovation Hub. 


Sedan 2015 har tusentals idéer skapats, lokala engagemang satts på kartan och tillsammans med sina unga ledare har dem inspirerat över 10 000 unga och makthavare. 
 
Unga från norr till söder har engagerat, rekryterats och investerats till att skapa förutsättningar att välja sin framtid. Deras pop-up hubbar har sammanlänkat näringslivsprofiler, makthavare och unga ledare för att tillsammans bygga framtidstro och business.

 

Resan har dock bara startat. Nu vill dem att samtliga kommuner ska engagera, rekrytera och investera i unga. Vill ni vara med? 
 

ACCELERATE

ACCELERATE

"Byråkrati, attityder och normer ska inte hindra ungas inflytande, kreativitet och innovation." 

CONNECT

CONNECT

"Vi tillgängliggör och demokratiserar de arenor och projekt som redan finns med hänsyn till unga.

"Genom Young Innovation Hub känner vi numera att vi

lättare att nå ungdomarna. 

Malin Wildt-Persson Skånenordost


"Young Innovation Hub har varit ett perfekt komplement
till vår kommuns andra verksamheter.

Ola Hall Hässleholms kommun

2000+

205

Beslutsfattare har

inspirerats av oss

Ledare, entreprenörer, intraprenörer har fötts

7

Unga har anställts i olika kommuner 

MOTIVATE

MOTIVATE

"UNGA SKA INSPIRERAS OCH INSPIRERA VARANDRA TILL ATT SKAPA DEN FÖRÄNDRING DE VILL SE I SITT LIV OCH SIN OMVÄRLD"!

 

Att veta mer om hur just DU möjliggör för unga i din kommun att synas och växa. Kontakta oss gärna!

Talk to us!

Jag vill

Skickat!

UTBILDNING

Er organisationer deltar i våra utbildningar där ni lär er att förändra synsätt och metoder så att det gynnar både ungas lokala förutsättningar och er ekonomi.

REKRYTERING

Vi hjälper er att rekrytera och certfiera en hub-ledare som via vårt nationella nätverk får coaching och redskap för att vara bryggan mellan er och unga.

VERKTYGSLÅDA

Hub-ledaren är redo att jobba med empowerment- baserade verktyg som är kopplade till kommunens visioner och utmaningar!

SUPPORT

Vi och vårt nationella community finns med under hela processen för att ge din kommuns unga ledare den bästa supporten. Vi erbjuder allt ifrån peppiga veckomöten till nationella gatherings.

VAD TYCKER VÅRA PARTNERS?

För att ta reda på vad andra tycker har vi spelat in en video. Lyssna på Ola och Malin från Hässleholms kommun och Skånenordost och hör deras tankar om vårt samarbete.  

 
Swedbank.png
WWF.png
Reach for change.png
skl_sveriges_kommuner_landsting_logo.png
Länsförsäkringar-vår-gemensamma-logotyp-